Diplomirani ekonomist – prava smer izobraževanja

Objavljeno Avtor: gorecwp Oznaka:

Želite priti do naziva Univerzitetni diplomirani ekonomist? Do slednjega naziva lahko pridete tako na Ekonomski fakulteti, kot na Fakulteti za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta v Ljubljani, kjer sta uradna učna programa popolnoma enaka. Fakulteta za pravo in poslovne vede svojim dodiplomskim študentom omogoča priti do naziva diplomirani ekonomist preko študija ekonomije, kot ga nudi klasična ekonomska fakulteta v okviru bolonjskega procesa. Študij ekonomije je v skladu s pravili bolonjskega sistema, študentom pa omogoča nadaljevanje študija na vseh ostalih evropskih fakultetah ter izmenjave v programih ERASMUS+. Po dobljenem nazivu diplomirani ekonomist, lahko študij tam nadaljujete in sicer s podiplomskih magistrskim študijem in kasneje doktorskim študijem ekonomije.

Kaj pa vam doprinese naziv diplomirani ekonomist. S pridobljenim nazivom diplomirani ekonomist pridobite raven kvalifikacije SOK 7 oziroma EOK 6, prva stopnja. Od študenta, s pridobljenim nazivom diplomirani ekonomist, se pričakuje: poznavanje osnovnih konceptov ekonomskih ved, poznavanje procesov managementa  v podjetju,  poznavanje vlog in osnovnih vsebin posameznih funkcij v podjetju, poznavanje osnovnih analiz poslovnega okolja, ustrezna izbira in uporaba temeljnih kvalitativnih in kvantitativnih metod za analizo poslovnih problemov in interpretacij rezultatov, in še bi lahko naštevali. Hkrati je diplomirani ekonomist zmožen analiz, sintez in ovrednotenj, zmožen je identificirati in reševati probleme, oblikovati rešitve in odločitve, zmožen je strokovne in učinkovite uporabe IKT pri iskanju, izbiranju, obdelavi podatkov in informacij, vešč timskega dela in prenosa pridobljenega znanja v praktično reševanje problemov in izzivov.

Če si tudi vi želite naziva diplomirani ekonomist in vas zanimajo zgoraj našteta znanja, potem si poglejte možnosti in študijski program, ki vam ga nudi Fakulteta za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta. Morda prav tam najdete motivacijo in dodatno voljo, da se vpišete na njihov študij in se podate v iskanje znanja iz področja ekonomije. Fakulteta za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta vam poleg klasične ekonomske in poslovne izobrazbe, zajete v nazivu diplomirani ekonomist, ponuja še mnogo več. Odpira vam široke možnosti dodatnega izobraževanja, možnost mreženja in privzgajanja pravih vrednot in morale.