cmr obrazci

Kaj so cmr obrazci?

Objavljeno Avtor: gorecwp Oznaka:

Prevoz surovin, izdelkov in polizdelkov po cesti je eden od temeljev gospodarstva pri nas in v svetu. Da bi tovor lažje, predvsem pa bolj sledljivo dostavili končnemu prejemniku, so v Ženevi leta 1956 podpisali mednarodni sporazum. Del sporazuma so tudi cmr obrazci, ki poenostavijo delo tako podjetju pošiljatelja, transprotnemu podjetju ter podjetju prejemnika, ki se ukvarjajo z logistiko transportnih poti. Vas zanima, kaj so cmr obrazci in kako vam delo olajšajo?

Kaj sploh so cmr obrazci?

Gre za obrazce, ki so mednarodno priznane oblike standardnih obrazcev oziroma dokumentov, ki se nanašajo na transport dobrin, ki se jih prevaža s tovornjaki po cestah. Njihov ključni namen je poenostavitev in poenotenje zapisa splošnih pogojev in zahtev, ki jih ima posamezen prenos dobrin. Z obrazcem voznik potrdi, da je za svoje podjetje prevzel dobrine ter jih pelje dalje prejemniku. Potrdi se torej povezava med pošiljateljem in tistim, ki skrbi za prenos dobrin do (končnega ali vmesnega) uporabnika.

transport
Voznik transportnega podjetja poskrbi za varen transport.

Ali so cmr obrazci obvezni?

V dokumentu so vsi podatki o tovoru, prav tako pa tudi navodila podjetja, ki uvaža oziroma izvaža izdelke vozniku, ki jih transportira. Obrazci so pri nas zakonsko obvezni že od leta 1956, prav tako so opredeljeni v 5. in 6. členu Konvencije o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga, ki je bila 19.5.1956 podpisana v Ženevi.

Pomembno je poudariti, da cmr obrazci ne pomenijo, da se z njegovim podpisom spreminja lastništvo tovora, pač pa se s podpisom zagotovi ureditev dolžnosti, ki jih imajo vse stranke v procesu pri zagotavljanju zaščite transporta ter odgovornosti ob morebitnih poškodbah ali izgubi tovora.

Kdo pripravi cmr obrazec?

Odgovor na to vprašanje ni enoznačen. Gre namreč za dokument, ki ga lahko pripravi sam voznik tovornjaka ob prevzemu tovora, je pa sicer bolj običajna praksa, da to naredi pošiljatelj (torje izvoznik), ki dokumente pripravi vnaprej ter jih nato ob predaji vozniku tovornjaka samo dopolni glede na dejansko izvedbo transporta. V primeru, da pošiljatelj vozniku ne predloži cmr obrazca, ima voznik pravico, da tovor brez dodatnih pojasnil zavrne.

tovor
Dokumentacijo, ki spremlja tovor je potrebno izpolniti pravilno in natančno.

Kdo vse potrebuje svoj izvod obrazca?

Običajno se cmr obrazci izdajajo (in podpisujejo) v štirih izvodih. Pri tem enega prejme izvoznik, enega uvoznik, enega voznik transportnega podjetja ter enega administracija. Podpisniki obrazcev so pošiljatelj (izvoznik), voznik, ki skrbi za transportno pot tovora ter prejemnik (uvoznik). Katerega od obrazcev prejme posamezno podjetje je določeno z obarvanimi robovi – pošiljatelj (rdeče), prejemnik (mordo), voznik transportnega podjetja (zeleno) ter administracija (črno).

Katere podatke zajema cmr obrazec?

Cmr obrazci so v večini dokaj poenoteni, vnaprej pa se jih lahko pripravi za prav vsako podjetje, kar olajša logistične izzive, poenostavi postopke ter predvsem pospeši delo ob transportnih premikih znotraj podjetij.

Na cmr obrazcu so vsi podatki o podjetju, ki tovor pošilja (t.j. izvozniku oz. prodajalcu) ter podatki o prejemniku (t.j. uvozniku oz. kupcu), kateremu mora transportno podjetju ta tovor pripeljati. Sledijo podaki o naslovu, kamor mora transportno podjetje dostaviti tovor (lahko sovpada s podatki prejemnikovega podjetja, ni pa nujno, zato je potrebno biti pri zapisu natančen). Cmr obrazec zajema tudi vse podatke o mestu, kjer je voznik transportnega podjetja prevzel tovor (podatki lahko sovpadajo s podatki pošiljatelja, ni pa nujno). Obrazcu se lahko doda tudi različne priloge (dokumente o pakiranju, morebitne certifikate in podobno), ki jih je potrebno zabeležiti v samem obrazcu ter nato dodati kot dejansko prilogo.

Na obrazcu morajo biti zabeleženi tudi vsi podatki o tovoru. Ti vključujejo podatke o načinu pakiranja, številu pakiranj (na primer 12 evropalet, 384 škatel), pa tudi o samih izdelkih oziroma surovinah (natančen opis, identifikacijski podatki in podobno). Te podatke natančno zapiše pošiljatelj, pred samim tovorom pa jih preveri tudi voznik. Na obrazcu se lahko zapiše tudi TARIC koda, v kolikor je to potrebno.

Sledijo podatki o teži in prostornini tovora – v praksi se običajno zabeleži samo teža tovora, manj pogosto tudi prostornina. Je pa podatek pomemben v primeru, da poškodb in kraje tovora, ko podatki predstavljajo osnovno za povračilo.

Med najpomembnjše podatke sodijo vsa navodila pošiljatelja o načinu rokovanja izdelki tovora, navodila o rokovanju z izdelki, potrebni temperaturi, času prihoda in odhoda transporta, pa tudi podatki o roku dostave tovora na naslov prejemnika.

Na obrazcu se izpolni tudi podatke o načinu plačila, prav tako se jasno poudari v kolikor je pred oddajo tovora prejemniku potrebno tovor plačati (»plačilo ob prevzemu«).

Pri podatkih transportnega podjetja se zajame vse podatke o transportnem podjetju, če je prevoznikov več, se zapiše vse. Zapolni se tudi podatke, ki vključujejo opažene posebnosti stanja tovora, ki ga je voznik prevzel.

Kot običajno pa se na obrazcu najdejo tudi podatki o datumu in kraju, cmr obrazci pa vključujejo tudi prostor za podpis in žig (pošiljatelja, transportnega podjetja, pa tudi prejemnika).

cmr obrazci
Cmr obrazec je obvezno izpolniti za vsak tovor.

Je oblika cmr obrazcev določena?

Cmr obrazci so dokumenti, ki vključujejo podatke, ki so vnaprej določeni in potrebni za jasno sledljivost tovora ter olajšajo delo vse podjetjem, ki so vključena v njihov prenos. Vse ključne elemente cmr obrazcev smo že zajeli, je pa dejstvo, da je lahko oblika cmr obrazcev vsaj delno prilagojena vašim željam in potrebam.

Smiselno je, da se za tisk cmr obrazcev obrnete na podjetje, ki tiskanje teh obrazcev zagotavlja ter se z njimi dogovorite za izpolnitev podatkov, ki se nanašajo na vaše podjetje. Zakaj? Oblikovanje obrazcev po meri olajša delo vašega podjetja v prav vseh nadaljnih korakih transportne verige ter zmanjša verjetnost za napake. Teh pa si zagotovo pri vašem delu ne morete privoščiti. Vnaprej pripravljeni cmr obrazci so torej osnova za hitro, enostavno in dobro opravljeno logistično delo. Na samem mestu dopolnite samo specifične podatke o tovoru in delo je opravljeno v najkrajšem možnem času. Super, kajne? Najboljše pri vsem je, da vam tiskarne cmr obrazce natisnejo na posebnih samokopirnih lestih, kjer izpolnite en izvod, ostali pa se odtisnejo na spodnjih obrazcih. Na ta način je delo še dodatno olajšano, možnost napak pa še dodatno zmanjšana.

Zaključek

V kolikor ste v vašem podjetju vključeni v transportne poti ste za cmr obrazce že slišali. Pozanimajte se, katere so najboljše možnosti tiska teh obrazcev za vas in vaše podjetje ter zaprosite za cenovno ugodno in dostopno rešitev, ki bo olajšala tarnsportni proces ter zagotovila ugodne pogoje poslovanja tudi v primeru manjših količin tiskovin.