poškodba pri delu

Poškodba pri delu vam prinese lahko visoko odškodnino – ugotovite kako

Objavljeno Avtor: gorecwp Oznaka:

Poškodba pri delu je vzrok za to, da vam pripada po zakonu odškodnina, če se vam je zgodila nezgoda, za katero niste krivi in se ni zgodil iz vaše malomarnosti. Odškodninsko odgovornost delodajalca zaradi poškodbe pri delu, kjer se je zgodila poškodba pri delu ali pri vožnji z dela in z njega in nas službenem potovanju, krije zavarovalnica. Za se ne bojte, da bi oškodovali delodajalca, ker to ne drži. Vi boste dobili denar in obdržali delovno mesto ter se vrnili na delo, ko boste zdravi, če poškodba ni tako huda, da bi ostali invalidni.

 poškodba pri delu

Odškodninsko odgovornost delodajalca, ko se zgodi poškodba pri delu, izplača zavarovalnica pri kateri ima delodajalec zavarovano odgovornost za poškodbe pri delu. Zelo redki delodajalci te odgovornosti nimajo zavarovane. Posebej ločeno od tega lahko zahtevate zavarovalnine, dnevno odškodnino, invalidnino in podobno. Ta pravica izhaja iz vašega kolektivnega nezgodnega zavarovanja ter vseh ostalih nezgodnih polic, ki jih mogoče imate še sami. Pri te vam bodo odvetniki pomagali, če se vam je zgodila poškodba pri delu, zato se obrnite na njih na zgornji povezavi.

Koliko boste dobili odškodnine je odvisno od vašega ravnanja takoj po nesreči, v kateri se je zgodila poškodba pri delu, zato v najkrajšem možnem času pokličite profesionalne pravnike na tem področju, da vam pomagajo. Na zgornji povezavi je brezplačno pravno svetovanje, kako ravnati po nesreči, da uspešno izpeljete postopek in dobite pravično denarno odškodnino.

Odvetnikom morate posredovati naslednje zadeve, če hočete res visoko odškodnino in sicer: obrazec R8 oziroma prijavo o nezgodi, ki jo izpolni delodajalec, izjavo prič, poškodbeni list, dokazila o bolniškem staležu, dokazila o nižji plači zaradi odsotnosti od dela ali plačilne liste za tri mesece pred odsotnostjo z dela in tudi vse plačilne liste vaše odsotnosti. Če ste izgubili še kakšne bonitet in denar zaradi poškodbe, so nujna dokazila o tem. Če ste bili zaradi tega oškodovani še na kakšnih drugih področjih, morate to tudi dokazali. Nenazadnje morate oddati še pogodbo o zaposlitvi. Vse ostalo bodo odvetniki uredili sami.