Zavarovanje plačila

Upravljanje kreditnega tveganja in zavarovanje terjatev za stabilno poslovanje

Alpha Credo je zavarovalno posredniška družba, ki je specializirana za zavarovanje terjatev. Več si preberite na naslovu alpha-credo.com. Poleg oblikovanja in uvajanja programov zavarovanja terjatev, nudijo strankam tudi celovite rešitve na področju upravljanja s kreditnim tveganjem in optimizacije obratnega kapitala. Fokusirani so na problematiko obratnega kapitala in ponujajo celovite rešitve za izboljšanje razmerja med komercialnimi cilji in tveganjem.

Ponudnik celovitih rešitev upravljanja obratnega kapitala

Sledijo direktivi o zavarovalnem posredovanju in izvajajo zavarovalno posredništvo po vsej Evropski uniji. Svojim strankam zagotavljajo visoko dodano vrednost s pomočjo inovativnih globalnih rešitev, ki so prilagojene njihovim poslovnim potrebam. Izbirajo jih zaradi mednarodnih izkušenj, specializiranih znanj in bogate prakse. Izhajajoč iz njihovih bogatih izkušenj, temeljitega razumevanja problematike obratnega kapitala in predanosti profesionalni odličnosti, si zastavljajo ambiciozno vizijo postati eden izmed vodilnih zavarovalnih posrednikov za zavarovanje terjatev v EU ter cenjen ponudnik celovitih rešitev upravljanja obratnega kapitala.

Njihovo poslanstvo je, da strankam izboljšujejo razmerje med komercialnimi cilji in tveganjem. To dosegajo s prilagajanjem financiranja obratnega kapitala in oblikovanjem inovativnih rešitev upravljanja s kreditnim tveganjem, ki so prilagojene njihovim potrebam. Njihov cilj je, da stranke spremljajo in jim nudijo podporo v vseh fazah njihovega poslovanja.

Zavarovanje terjatev za varno in uspešno poslovanje

Njihova vizija je, da postanejo vodilni ponudnik celovitih rešitev za obvladovanje poslovnih tveganj v celotni EU. Pri njihovemu delu se držijo visokih etičnih standardov, visoke prilagodljivosti naročniku, strokovnosti ter poslovne odličnosti. Poudarjajo neodvisnost, transparentnost in celovitost svetovanja, ter stremijo k multidisciplinarnem pristopu pri reševanju primerov. Osredotočeni so na učinkovitost in zagotavljanje dodane vrednosti za stranke ter se zavzemajo za generiranje prihrankov pri naročnikih. Želijo, da naročniki lahko zaupajo njihovim storitvam in skupaj gradijo dolgoročne, uspešne poslovne odnose.

Zavarovanje plačila

Zavarovanje terjatev je vrsta zavarovalnega produkta, ki ponuja zaščito podjetjem pred tveganji, povezanimi s plačilno nesposobnostjo kupcev. V primeru, da kupec ne plača dolga zaradi likvidnostnih težav ali insolvenčnega dogodka, lahko podjetje neporavnane terjatve prenese na izbrano kreditno zavarovalnico, ki bo povrnila škodo skupaj s stroški izterjave. Zavarovalni program za zavarovanje plačila pomaga zagotavljati varno poslovanje na odprti in mednarodni ravni, saj prenese tveganje neplačila na zavarovalnico. V današnjih časih, ko so zamude dolžnikov, stečaji in prisilne poravnave pogostejši škodni primeri kot požari ali potresi, je zavarovanje plačila enako pomembno kot druga premoženjska zavarovanja.

Obvladovanje kreditnih tveganj je ključnega pomena za vsako podjetje

Čeprav si nekatera podjetja lahko privoščijo upravljati kreditna tveganja s konstantnim zahtevanjem avansnih plačil, ta praksa lahko negativno vpliva na konkurenčnost na trgu. Zato morajo podjetja poiskati druge rešitve, na primer bančne garancije ali druge finančne instrumente, vendar te možnosti pogosto prinašajo velike dodatne stroške in zahtevajo posebna znanja.

Zavarovanje terjatev, znano tudi kot “credit insurance”, predstavlja prenos tveganja neplačila s strani kupcev na zavarovalnico. Če ste zavarovani in kupčeva plačila zamujajo za več kot 180 dni ali gre kupec v stečaj, bo zavarovalnica krila vašo terjatev do dogovorjene višine. Na ta način se podjetja lahko zavarujejo pred morebitnimi izgubami zaradi neplačila in zagotovijo stabilnost poslovanja. Družba je specializirana za zavarovanje terjatev po meri strank – njihova ekipa poskrbi, da je zavarovanje popolnoma prilagojeno vašemu poslovnemu modelu in specifikam vaše dejavnosti.

Povečajte učinkovitost in zmanjšajte tveganja s kreditnim zavarovanjem terjatev

Vzpostavitev zavarovanja terjatev prinese večjo učinkovitost prodajnim ekipam podjetja, saj se sprosti čas, ki ga lahko usmerijo v osredotočanje na obstoječe kupce in pridobivanje novih. To lahko pripomore k povečanju obsega prodaje, kar vodi v boljše in bolj stabilne poslovne rezultate. Poleg tega se s kreditnim zavarovanjem izboljša portfelj kupcev, saj neodobritev limita s strani kreditne zavarovalnice predstavlja jasen signal o kreditni sposobnosti potencialnega kupca. To informacijo lahko uporabite za sprejemanje prihodnjih poslovnih odločitev.

Ker je kreditna zavarovalnica kot finančna institucija pomembna za dolžnika, lahko zagotovi spoštovanje plačilnih pogojev in rokov, s tem pa zmanjša verjetnost neplačil in izboljša uspešnost izterjav. To lahko olajša regresiranje dolgov in izplačanih škod zavarovancu (upniku) v primeru neplačila dolžnika. Zavarovanje terjatev podjetjem zagotavlja tudi dostop do kakovostnih informacij o boniteti in kreditni sposobnosti obstoječih in potencialnih kupcev. To ne pomeni le enkratnega preverjanja, ampak kreditne zavarovalnice z vzpostavljenim monitoringom konstantno spremljajo spremembe, ki bi lahko vplivale na kreditno sposobnost kupcev.

Zagotovite likvidnost in zmanjšajte tveganja

Z zavarovanjem terjatev lahko podjetje izboljša likvidnost, načrtuje denarni tok in zagotavlja varno prodajo na odprt račun, kar povečuje konkurenčnost in pospešuje prodajo. Prej negotov denarni tok, povezan s financiranjem kupcev, postane zanesljiv. Upravljanje kreditnih tveganj z zavarovanjem tudi izboljšuje boniteto podjetja in povečuje njegovo pogajalsko moč pri kupcih, dobaviteljih, bankah in drugih finančnih institucijah. S tem se podjetju lažje zagotavlja financiranje pod ugodnejšimi pogoji, saj zavarovanje terjatev predstavlja zaščitni instrument za banke in povečuje možnosti za financiranje komitentov.