LEKTORIRANJE DIPLOMSKIH NALOG

Je lektoriranje diplomskih nalog res pomembno?

Pisanje diplomske naloge je še eden od pomembnih mejnikov posameznikovega življenja. Vanjo, roko na srce, vložimo ogromno dela, razmisleka in seveda časa. Da bi bilo diplomsko delo v ponos nam in našim bližnjim, katerih mnenje najbolj cenimo, je smiselna tudi lektura diplomske naloge.

Kdaj se odločiti za lektoriranje diplomskih nalog?

Za lekturo diplomskih del se običajno odločijo študenti, ki jih k lekturi namenijo mentorji, ki ocenijo, da jezik besedila ni ustrezen. Nekatere k lekturi prisilijo pravila fakultete, spet tretji v lekturi vidijo priložnost za izboljšavo lastnega dela. Prav vsi izmed razlogoov so korektni odzivi na željo po čim boljšem in smiselnem besedilu.

LEKTORIRANJE DIPLOMSKIH NALOG

Pri izbiri izvajalca lekture bodite pozorni, da vam lahko ta ponudi certifikat, ki potrjuje njegovo usposobljenost za izvajanje tovrstne storitve. Hkrati ne pozabite, da morda kakšen od izvajalcev svojega dela ne bo opravil pravočasno, zato vnaprej jasno definirajte (in zapišite) svoja pričakovanja ter datume izvedene storitve. To so osnove za ugoden zaključek storitve. Izbirajte zanesljive partnerje – najboljši način za preverjanje kredibilnosti podjetja predstavlja tudi splet, kjer lahko tudi sami delite svoja mnenja o opravljenih storitvah (od pohval do kritik). Verjemite, hvaležni vam bodo tudi drugi, ki se bodo zagotovo znašli v podobni zagati kot vi sami.

Proces lekture

Ko se enkrat z mentorjem dogovorite, da je delo strokovno in vsebinsko ustrezno, se boste odločili za lektoriranje. Smiselno je, da že vnaprej zberete ponudbe različnih izvajalcev s čimer boste pridobili ponudbe za najugodnejše ter hkrati najprimernejše izvajalce lekture. Izvajalec bo poskrbel za odpravo slovničnih in pravopisnih napak v vašem besedilu, s čimer bo tega dvignil na višjo raven. Na ta način boste dobili nalogo primerno za tisk oziroma oblikovanje. Preveriti morate le, ali ni prišlo do preverlikih posegov v samo besedilo, čeprav se lektorji običajno trudijo, da ni tako. Pripravljeno delo samo še spravite v pisno obliko in počakajte na zagovor.