izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko izredna

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je možna tako s strani delavca kot delodajalca, vendar mora biti za to prisoten zakonsko določen upravičen razlog.

Kadar so s strani delodajalca grobo kršene pravice delavca, lahko slednji poda izredno odpoved o zaposlitvi. Delovno razmerje se lahko prekine nemudoma, delavec pa se lahko prijavi na zavod za zaposlovanje in je tako upravičen do denarnega nadomestila.

Pogledali si bomo nekaj najpogostejših grobih kršitev delodajalca, in sicer:

 • nezagotavljanje dela in neizplačila plače več kot dva meseca;
 • neplačevanje prispevkov za socialno varnost tri mesece zapored ali tri mesece v obdobju šestih mesecev;
 • neupoštevanje in nezagotavljanje varnosti pri delu;
 • neupoštevanje enake obravnave ter varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem v skladu z zakonom.

O kršitvah mora delavec delodajalca obvestiti pisno. V primeru, da te v roku 30 dni niso odpravljene, lahko delavec delodajalca prijavi delovni inšpekciji. Če v roku 3 dni nepravilnosti niso odpravljene, lahko delavec poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi lahko poda tudi delodajalec, in sicer v naslednjih primerih:

 • kadar delavec krši pogodbeno ali druge obveznosti iz delovnega razmerja;
 • kadar ima kršitev znake kaznivega dejanja;
 • če je delavec ob sprejemu na delovno mesto predložil lažne podatke in dokazila;
 • če delavec pet dni zapored brez najave ne pride na delovno mesto;
 • če delavec odkloni prihod in opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku;
 • če se delavec pet dni po prenehanju suspenza ne vrne na delovno mesto;
 • če delavec ob bolniški ali drugi odsotnosti od dela ne spoštuje zakonodaje in navodil zdravnika.

V primeru izredne odpovedi s strani delodajalca delavcu ne pripada odpravnina in ravno tako ni upravičen do denarnega nadomestila za socialno varnost ob prijavi na zavodu za zaposlovanje.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko izredna. Ne glede na to, na kateri strani se nahajate, vam toplo priporočamo, da nas kontaktirate za pravni nasvet – še posebej, če menite, da vam je bila storjena krivica.